Zorgverzekeraars

Hooroplossingen worden gedeeltelijk en afhankelijk van uw aanvullend pakket, soms helemaal vergoed door uw verzekering. Extra pakketten, accu’s en oplaadstations worden niet vergoed door de zorgverzekeraars. Wij hebben contracten met alle zorgverzekeraars.

Keuze protocol hoorzorg
Met ingang van 1-1-2013 is het keuzeprotocol hoorzorg ingevoerd door Zorgverzekeraars Nederland. De gehoortest en speciale vragenlijst die daar onderdeel van zijn bepalen uit welke categorie u een hoortoestel mag kiezen voor adequate hulp. De hoortoestellen zijn ingedeeld in 5 categorieën: Categorie 1 is het meest eenvoudig en categorie 5 het meest uitgebreid. Het protocol geeft een bindend advies en is in die zin ook gelijk bij iedere audicien in Nederland. U kiest samen met de audicien een toestel uit uw categorie en u krijgt 75% vergoeding.

Afhankelijk van uw aanvullend pakket is het mogelijk dat u een deel of alles, van de overige 25% vergoed krijgt.

Bekijk uw vergoeding